Hårlaser från Nordic laser är ofarlig för ögonon

Många ställer frågor kring om laser är farliga. Det beror så klar på avd det är för lasrar vi diskuterar. Det finns en internationell farlighets klassificering från 1-4. Endast klass fyra kan man säga är riktigt kraftiga skärande lasrar. Hårlasrar som Nordic Laser jobbar med ligger i lass 3A upp till 5mW per diode. Klass 3B är från 5 mW upp till 500mW. Dessa är farliga för ögat.

Varför är det synen so farlighets skalan jobbar med. Jo ljus av 650 nm har ögat svårt att upptäcka vilket gör att pupillen inte drar ihop sig eller synnerverna stänger ner. Allt är som vanligt och då riskerar gula fläcken att bli skadad.