Hårlaser från Nordic laser är ofarlig för ögonon

25/02/2012

Många ställer frågor kring om laser är farliga. Det beror så klar på avd det är för lasrar vi diskuterar. Det finns en internationell farlighets klassificering från 1-4. Endast klass fyra kan man säga är riktigt kraftiga skärande lasrar. Hårlasrar som Nordic Laser jobbar med ligger i lass 3A upp till 5mW per diode. Klass […]